MX 321
prev
  • MX 321
next

Giá tiền: Liên hệ

AVR MX 321

Đặt hàng

Chi tiết

Sensing input.

       Voltage : 170-240VAC.

       Frequency: 50/60 Hz.

       PMG: 120VAC 3phase

Output

       Voltage: 120vdc

        Current: 3A